EMETA UAB                   
TEL. +370 633 65433
25 metų darbo patirtis         

DURŲ EKSPLOATACIJOS IR GARANTIJOS SĄLYGOS

DURŲ EKSPLOATACIJOS SĄLYGOS

 Durų tarpinių priežiūra. Tarpinės turi būti švarios, be ledukų ant jų. Po durų užrakinimo nenulenkite rankenos, nes atpalaiduojamos tarpinės praranda sandarumą ir dėl to žiemos metu atsirado rasos lašelius ant durų. Susidėvėjusias tarpines reikia pakeisti naujais.

 PATALPŲ VEDINIMAS

Patalpas reikalinga vėdinti keletą kartų per dieną. Pakanka trumpo vėdinimo, kad kambarys prisipildytu šviežio oro, o temperatūra nedaug atšaltų. Kai tarp lauko ir vidaus temperatūrų yra didelis skirtumas, durys iš vidinės pusės gali rasoti. Pagrindinės to priežastys yra blogas vėdinimas ir nepakankamas šildymas. Kai patalpos yra blogai vėdinamos, padidėja oro drėgmė. Kai jos  blogai šildomos- oras nebeišlaiko savyje esančios drėgmės. Ir vienu ir kitu atveju, durų paviršiaus temperatūrai nukritus iki tam tikros ribos, kitaip dar vadinamos rasos tašku, ten kaupsis kondensatas. Jei durys pastoviai drėks, gali atsirasti pelėsis, kuris yra labai pavojingas žmogaus sveikatai.

DURŲ RASOJAMAS

Rasojimas priklauso nuo oro drėgmės, kuri atsiranda dėl garavimo ir kondensacijos.
Garavimas: per laiko vienetą iš skystos į dujinę būseną pereina daugiau molekulių, negu atvirkščiai.
Kondensacija: per laiko vienetą iš dujinės į skystą būseną pereina daugiau molekulių, negu atvirkščiai.
Esant vienodoms sąlygoms tarp garavimo ir kondensacijos stebima pusiausvyra. Vandens garų kiekis, kuri sugeba priimti oras, priklauso tik nuo jo temperatūros- kuo aukštesnė oro patalpoje temperatūra, tuo aukštesnė prisisotinimo riba.

Rasos taško– tai temperatūra, prie kurios oras, daugiau nebegali priimti drėgmės. Jeigu oras bus atšals dar daugiau, tai prasidės kondensato susidarymas- rasojimas, nes oras nebesugebės išlaikyti vandens. ją drėgmę reikalinga pašalinti į išorę vėdinimo būdu.  

Eil.

 Nr.

Mikroklimato parametrai

Ribinės vertės

Šaltuoju metų laikotarpiu

Ribinės vertės

Šiltuoju metų laikotarpiu

 
1.

Oro temperatūra, °C

18–22

18–28

2.

Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo   grindų, ne daugiau kaip °C

3

3

3.

Santykinė oro drėgmė, %

35–60

35–65

4.

Oro judėjimo greitis , m/s

0,05–0,15

0,15–0,25

  

GARANTIJA NETAIKOMA

Garantija gaminiui netaikoma, jeigu trūkumai atsirado dėl:

- pažeidimų, atsiradusių naudojant netaisyklingai sureguliuotą gaminį;

- netinkamos gaminio eksploatacijos nesilaikant eksploatacinių reikalavimų;

- perteklinės (virš 65 %) drėgmės patalpoje;

- mechaninių pažeidimų durų eksploatavimo metu;

- netinkamų valymo priemonių naudojimo durų eksploatavimo metu;

- pastato nestabilumo (sienas kilnoja įšalas);

- natūralaus nusidėvėjimo.

 EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI:

- patalpos oro santykinė drėgmė neturi būti didesnė nei 65 %.
- duris valykite specialia priemone tinkama tam paviršiui.
-  du kartus metuose tikrinkite išorinės durų dalies būseną.
-  pastebėjus dangos pažeidimus, juos užtepkite specialiais dažais.

-  MDF dalių pažeidimus užtaisykite reikiamos spalvos akriliniais dažais.
-  kartą metuose sutepkite spynos mechanizmus bei šerdeles.
-  periodiškai nuvalykite bei sutepkite durų tarpines

-  atsiradus problemoms (sunkiai rakinasi, stringa, kliūna) kreiptis į specialistus.